Стани клиент

Лична карта
Постоянен адрес
Данни за контакт


Инструкции за използване на услугата

Попълнете във формата необходимите данни така както са записани в личната Ви карта. 

Ако попълнените данни са грешни или различни от данните, налични в информационната система на пенсионния фонд, в който сте осигурен в момента:

 • Когато подавате заявление за промяна на участие - дружеството, управляващо пенсионния фонд, от който искате да прехвърлите средствата си, може да отхвърли заявлението.
 • Когато подавате заявление за участие в УПФ/ППФ - НАП може да отхвърли заявлението.

След като попълните данните си и изберете бутона „Напред”, системата ще Ви уведоми за наличие на документ за подпис. Такова уведомление ще получите и от приложението на Евротръст, което вече имате инсталирано на Вашето мобилно устройство. Документът съдържа Вашите лични данни, които са необходими на ПОД-БЪДЕЩЕ за съдържанието на заявлението и договора в съответната процедура по допълнително пенсионно осигуряване. Необходимо е да подпишете този документ през системата на Евротръст.

С подписването на документа потвърждавате верността и пълнотата на личните си данни и нареждате на Евротръст тези данни да бъдат използвани за отдалечена идентификация пред ПОД-Бъдеще АД. След подписването на документа можете да се върнете на тази страница и да продължите процедурата за попълване на останалата информация в заявлението.

Продължете с натискане на бутона “Напред” и системата ще генерира автоматично за преглед Вашето електронно заявление.

Важно: На този етап имате възможност да извършите преглед на предоставената информация и да поправите допуснати грешки чрез връщане назад в съответните форми на услугата.

Когато потвърдите, че данните в заявлението са верни с натискане на бутона „Напред”, системата ще Ви прикани да подпишете електронно заявление и договор през приложението Евротръст. Ако до полунощ не подпишете един от двата или и двата документа, системата автоматично ще ги изтрие и ще зареди нови формуляри с дата на следващия ден. 

Когато отворите приложението Евротръст на началния екран ще имате надпис „Чакащи документи за подпис“. След като докоснете надписа приложението ще Ви отведе на екрана за подписване на документите. Преди да подпишете, за всеки един от файловете имате опцията „Виж файла“, чрез която можете да направите последващ преглед на документите, както и да ги изтеглите и прегледате извън приложението преди подпис.

Моля обърнете внимание, че с подписването, на който и да е от документите Вие се съгласявате, че сте се запознали със следната информация:

 • При попълване на заявление за промяна на участие УПФ - Основна информация за осигурените лица в УПФ "БЪДЕЩЕ" по Наредба №3.ТУК
 • При попълване на заявление за участие УПФ- Основна информация за осигурените лица в УПФ "БЪДЕЩЕ" по Наредба №33 на КФН.ТУК
 • При попълване на заявление за възобновяване на участие УПФ - Основна информация за лицата желаещи да възобновят осигуряването си в УПФ "БЪДЕЩЕ" по Наредба №33 на КФН.ТУК
 • При попълване на заявление за участие ППФ - Основна информация за осигурените лица в ППФ "БЪДЕЩЕ" по Наредба №33 на КФН.ТУК
 • При попълване на заявление за промяна на участие ППФ - Основна информация за осигурените лица в ППФ "БЪДЕЩЕ" по Наредба №3.ТУК

Образци на докумените, които предстои да подпишете в зависимост от процедурата:

 • Образец на заявление за прехвърляне по Наредба 3 УПФ.ТУК
 • Образец на заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "БЪДЕЩЕ" по Наредба 33.ТУК
 • Образец на заявление за възобновяване на осигуряването в Универсален пенсионен фонд "БЪДЕЩЕ" по Наредба 33.ТУК
 • Образец на заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "БЪДЕЩЕ" по Наредба 33.ТУК
 • Образец на заявление за прехвърляне по Наредба 3 ППФ.ТУК

Подписаните от Вас завление и договор се получават от ПОД-Бъдеще АД автоматично, след което се подписват с електронен подпис от оторизиран наш служител и копия от тях се изпращат на посочения от Вас електронен адрес за кореспонденция. Стартираната процедура за участие, възобновяване на участие или промяна на пенсионен фонд се продължава в съответствие с действащата нормативна уредба.