Описание на услугата

За да стартирате услугата, изберете от менюто „Стани клиент“ или натиснете тук.

С услугата „Стани клиент на „ПОД-Бъдеще онлайн” можете да създадете и подпишете необходимите документи в процедури за участие, промяна на участието и възобновяване на участието си в Универсален пенсионен фонд Бъдеще и Професионален пенсионен фонд Бъдеще.

В случай че имате нужда от съдействие във връзка с използването на услугата, можете да се свържете с нас на телефон 0700 14 250 или *4250 за мобилен оператор.

Изборът и смяната на универсален и професионален пенсионен фонд вече са достъпни онлайн през Вашия компютър или смарт устройство посредством мобилното приложение за електронна идентификация и електронен подпис Евротръст.
Новото технологично решение е безплатно за потребителите и спестява време и разноски за лично явяване и нотариално удостоверяване на подписите върху документите.

Електронният подпис, генериран чрез приложението Евротръст е равностоен на собственоръчно поставен подпис на хартия.

„ПОД-Бъдеще“ АД Ви предлага тази възможност, след като подписа договор с „Евротръст Технолъджис“ АД за интегриране на приложението Евротръст.

„Евротръст Технолъджис“ АД е компания, която е лицензиран доставчик на електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014 г. на Европейския парламент и Съвета.

Мобилното приложение Евротръст може да бъде инсталирано на всяко смарт устройство с операционна система iOS и Android.

Повече информация за всички услуги, предоставяни, посредством мобилното приложение Евротъръст можете да получите на официалната интернет страница на “Евротръст Технолъджис” АД.

Допълнителни указания, полезна информация и връзки към образците на документите са достъпни към полетата за въвеждане на текст и в Общите условия за предоставяне на услугата „Стани клиент на ПОД-Бъдеще онлайн”.